Ubezpieczenie mieszkania na wynajem

Czy warto ubezpieczyć mieszkanie na wynajem?

Ubezpieczenie w wynajmie

Ubezpieczenie nieruchomości przez właściciela mieszkania

Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość wynajmowaną?

Skutek czynników niezależnych, niezawinionych przez osoby wynajmujące mieszkanie. Kluczowa jest kwestia sumy ubezpieczenia nieruchomości, zawsze należy ją ubezpieczyć w wartości rynkowej. Ponadto, wykupując taką polisę, właściciel mieszkania może otrzymać rekompensatę za szkody poczynione przez wynajmujących bez konieczności dochodzenia roszczeń bezpośrednio od nich lub z ich polisy OC w życiu prywatnym.
Właściciel mieszkania powinien zakupić także polisę od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które okaże się pomocne nie tylko w związku z wynajmowanym mieszkaniem ale także szerszą ochroną w życiu codziennym. Polisa OC w życiu prywatnym pomoże w takich sytuacjach jak zalanie mieszkania sąsiada na niższym piętrze na skutek pęknięcia wężyka, zniszczenie cudzego mienia przez dzieci ubezpieczonego, pogryzienie przechodnia przez psa czy uszkodzenia pojazdu lub potrącenie

Ryzyko powstania szkód jest większe gdy nieruchomość jest wynajmowana. To właściciel najbardziej ucierpi, gdy mieszkanie lub dom zostanie nieodwracalnie uszkodzone np. na skutek pożaru. To też, jedną z najważniejszych kwestii jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Pamiętajmy, że do pożaru może dojść na pieszego w czasie jazdy na rowerze.

Ubezpieczenie najemcy mieszkania

Czy najemca powinien posiadać polisę?

Osoba wynajmująca mieszkanie (najemca) nie musi ubezpieczać nieruchomości od zalania czy pożaru – to leży w gestii właściciela lokalu, bo to on dozna z tytułu zniszczeń największej szkody. Wyjątkiem może być sytuacja w której szkoda np. zalanie mieszkania nastąpi z wyraźnej winy najemcy, który nie zakręcił kranu lub dopuścił się innego zaniedbania, będącego bezpośrednim powodem zaistniałej szkody.
Wynajmujący mieszkanie powinien ubezpieczyć elementy majątku, których jest właścicielem. Jest to ważne przy kradzieży. Za skradziony laptop, komputer, tablet czy telefon, który należy do osoby wynajmującej, nie odpowiada właściciel mieszkania. Posiadanie takiego ubezpieczenia jest też w interesie samego najemcy mieszkania. Zabezpiecza go bowiem nie tylko przed roszczeniami właściciela mieszkania, ale też jego sąsiadów np. w przypadku nieumyślnego pozostawienia odkręconych kranów czy spowodowania pożaru, który przeniesie się na sąsiednie lokale. W takich wypadkach szkody mogą być tak znaczne, że koszty polisy są w porównaniu z nimi symboliczne.

Właściciel lokalu może ubezpieczyć od kradzieży z włamaniem sprzęty które należą do niego np. lodówka, meble, telewizor. Zakres polisy ubezpieczeniowej powinien objąć ochroną stałe elementy nieruchomości, które najemca sam zamontował w wynajętym mieszkaniu oraz należące do niego rzeczy ruchome a więc nie tylko sprzęt elektroniczny, ale także sprzęt gospodarstwa domowego czy własne meble.

Sprawdź nieruchomości na wynajem na: www.najnajem.pl