Bezpieczny dom

Ubezpieczenie, które gwarantuje odtworzenie zniszczonego lub utraconego majątku w wyniku szkody spowodowanej jednym z długiej listy ryzyk, które zostały określone w warunkach ubezpieczenia. Istnieje możliwość poważnego wpływania na zakres ubezpieczenia dzięki szerokiemu wyborowi ryzyk dodatkowych.

Ochroną mogą być objęte oprócz lokali mieszkalnych i ruchomości domowych również garaże, budynki gospodarcze, wszystkie elementy i wyposażenie działki (nawet roślinność) a także domy letniskowe, domy w budowie wraz z materiałami budowlanymi oraz mienie podczas przeprowadzki, naprawy, konserwacji lub czyszczenia. Ochronę można rozszerzyć o wandalizm czy napad uliczny. W takich sytuacjach zapewniamy pomoc, np. wypłacając odszkodowanie za transakcje zrealizowane zrabowaną lub ukradzioną kartą płatniczą. W ramach ubezpieczenia pokrywamy m.in. koszty akcji ratowniczej, rozbiórki i transportu, usunięcia przyczyn awarii oraz zakwaterowania zastępczego na 60 dni. Dzięki pakietowi usług Home Assistance zapewniamy całodobową pomoc w trudnych sytuacjach.

bezpieczny_dom_tabelka

Po więcej informacji skontaktuj się z naszym doradcą ubezpieczeniowym.