Mały i duży biznes

Ubezpieczenia małego i średniego biznesu

Specyfika firm, których wartość majątku wynosi do 15 mln zł na jedną lokalizację i do 25 mln zł na wszystkie lokalizacje wymaga specjalnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Dzięki doświadczeniu w obsłudze tego segmentu rynku stworzyliśmy kompleksową i rozsądną cenowo ofertę ubezpieczeniową, która zapewnia odtworzenie majątku oraz ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
W naszej ofercie znajdą Państwo:
  • Ubezpieczenia majątkowe firmy
  • Ubezpieczenia od utraty zysku
  • Gwarancje ubezpieczeniowe, celne oraz kontraktowe
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  • Ubezpieczenia transportowe (cargo)
  • Ubezpieczenia komunikacyjne flot transportowych i samochodowych
  • Ubezpieczenia techniczne (ryzyka budowlane, montażowe, ubezpieczenia maszyn i urządzeń w tym budowlanych od awarii i zniszczeń)